Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Rodzice


 

,, Rodzice jako pierwsi nauczyciele swoich dzieci ponoszą szczególną odpowiedzialność za ich edukację, zaś edukacja szkolna ma wspierać domową, nie ją zastępować”.

frag. Statutu Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców