Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Przedszkole


PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŻAGANIU

ul. Szkolna 42 tel. 684776777 e-mail: szkola3@poczta.onet.pl www.psp3.zagan.pl

Zapraszamy dzieci od 3-5 lat.

 

Oferta edukacyjna dla dzieci przedszkolnych:

 

Nasze atuty:

 • Indywidualizacja pracy z dziećmi.
 • Wszechstronny rozwój dzieci.
 • Ukierunkowanie na działanie, eksperymentowanie z uwzględnieniem potrzeby zabawy i ruchu.
 • Kształtowanie samodzielności i dociekliwości.
 • Zaspokajanie potrzeb poznawczych dzieci.
 • Zajęcia zgodne z zainteresowaniami przedszkolaków.
 • Stosowanie metod aktywizujących i motywujących tak, aby nauczanie było dostosowane do możliwości intelektualno – percepcyjnych dziecka.
 • Realizacja dodatkowych programów w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia – „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz programów profilaktycznych.
 • Tytuł: ,, Bezpieczne przedszkole”, ,,Szkoła przyjazna dla sześciolatka”.
 • Systematyczna i konsekwentna współpraca z rodzicami, realizacja wspólnych działań wychowawczo- edukacyjnych wobec dzieci.
 • Realizacja innowacji pedagogicznych ,, Mali obserwatorzy przyrody”.
 • Poranki czytelnicze-,, Nie ma dnia bez czytania”.

 

Oferujemy:

 • Jednozmianowy system pracy.
 • Oddział usytuowany na parterze szkoły.
 • Obiekt monitorowany.
 • Poczucie bezpieczeństwa, nauki i zabawy w życzliwej, przyjaznej atmosferze.
 • Ciepłą i kolorową salę oddziału przedszkolnego, co nadaje jej przyjazny klimat.
 • Każdemu dziecku miejsce w sali, szatni, półeczkę na przybory indywidualne. Od roku szkolnego 2016/17 nowe toalety oraz szatnia -wyłącznie dla oddziału przedszkolnego w jednym ciągu komunikacyjnym.
 • Salę bogato wyposażoną w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, zabawki dla dzieci.
 • Organizujemy zabawy klasowe, uroczystości szkolne i poza szkolne, udział w konkursach, integracja ze środowiskiem lokalnym.
 • Wyjazdy do kina, teatru, biblioteki, muzeum, zakładów pracy itp.
 • Opiekę świetlicową w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców.
 • Dożywianie w formie II zdrowego śniadania i obiadu dla chętnych dzieci.
 • Opiekę psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną w tym zajęcia korekcyjne z wykwalifikowanymi nauczycielami.
 • Zajęcia dodatkowe – nauka języka angielskiego, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne (nauka tańców ludowych, regionalnych, współczesnych), zajęcia plastyczne, religia na życzenie rodziców.
 • Salę gimnastyczną, boisko „Orlik”, salę zabaw, plac zabaw dla dzieci, opiekę pielęgniarki szkolnej.
 • Raz w miesiącu udział w Koncertach muzycznych.
 • Zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców.
 • Kącik dla rodziców z bieżącymi informacjami.
 • Ciekawą stronę internetową.
 • Nasze dzieci aktywnie uczestniczą w przygotowywanych przez uczniów klas starszych akademiach okolicznościowych oraz przedstawieniach.

 • Uczestniczą w corocznych spotkaniach patriotycznych z Sybirakami i Kombatantami.
 •  Dzieci biorą udział w programie ,, Bezpieczna zerówka” i osiągają sukces.
 • Uczestniczą w projektach polsko-niemieckich z zaprzyjaźnioną szkołą z Ortrand.

 

 

W przedszkolu działa:

 

 • Klub Kubusia Puchatka.

 

 

 • Nauczyciel realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie.
 • Uczestniczymy w programie ,, Cała Polska czyta dzieciom”.