Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Program Twoja Szkoła


Drodzy Rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do programu ,,Twoja Szkoła” organizowanego przez Fundację Rosa.

Program polega na możliwości przekazania 1% w rocznym rozliczeniu podatkowym na rzecz naszej szkoły. Ideą programu Twoja Szkoła jest podnoszenie jakości nauczania dzieci i młodzieży. Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup sprzętu komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych. O tym, co jest w szkole najbardziej potrzebne, decyduje dyrektor placówki mając na uwadze cele programu i jego charakter.

Przy  przekazaniu przez podatników 1% podatku dochodowego na naszą placówkę należy wpisać w rubryce „cel szczegółowy” w PIT:

Twoja Szkoła ID 107340

oraz w rubryce: ,, KRS Fundacji’’ należy wpisać numer:

0000207472

Jednocześnie informujemy zainteresowanych podatników, że w przypadku błędnego wpisania ID oraz numeru KRS, pieniądze nie trafią do naszej placówki. Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie www.fundacjarosa.org 

Zachęcamy do takiej formy wspierania naszej szkoły.