Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Projekty


Rok szkolny 2015/2016 w naszej szkole upływa przy realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Za pieniądze pozyskane z programu nasza biblioteka szkolna zakupiła 151 woluminów. Docelowo, na zakup książek otrzymaliśmy 1625 zł.

Realizując poszczególne wytyczne programu zaplanowaliśmy wiele inicjatyw promujących czytelnictwo, które rozwiną kompetencje czytelnicze uczniów i indywidualne zainteresowania, a także wyrobią i pogłębią u uczniów nawyk czytania.

W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i pozostałymi szkołami uczestniczącymi w programie informacje o organizowanych imprezach czytelniczych będą publikowane na stronach internetowych wymienionych placówek.

Działania realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”:

1. Spotkanie z rodzicami i zapoznanie ich z projektem „Książki naszych marzeń” oraz zachęcenie do podjęcia wspólnych działań w celu podniesienia poziomu czytelnictwa. Przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat: „Wpływ czytania na rozwój dziecka”.

2. Czytanie na godzinach wychowawczych fragmentów ulubionych książek .

3. Wykonanie okładki do wybranej książki w ramach konkursu ,,Warto czytać”.

4. Czytanie fragmentów wybranych książek przez zaproszonych gości.

5. „Konkurs pięknego czytania”.

6. Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy.

7. Przeprowadzenie konkursu na hasło promujące bibliotekę szkolną.

8. Czytanie ulubionych bajek oraz wykonanie ilustracji do jednej z nich.

9. Konkurs czytelniczy: „Czy znasz polskie legendy?”.

10. Przedstawienie teatralne „Bajkowy pociąg” na podstawie wybranych fragmentów bajek : „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek” oraz wierszy J. Tuwima.