Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Nabór


DRODZY RODZICE !

 

Informujemy, że do dnia 20.04.2016 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.

 

– rocznik 2009 – dzieci 7-letnie
– rocznik 2010 – dzieci 6-letnie

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej (POBIERZ) i w sekretariacie szkoły.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Uchwała nr XIX/2016 w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Czytaj Uchwałę…