Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Liga Ochrony Przyrody


Szkolne Koło LOP

Cel ogólny:

Kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, wrażliwości na jej problemy oraz odpowiedzialności za jej stan.

Cele szczegółowe:

kształtowanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego;

kształtowanie charakteru i postawy wobec otaczającej przyrody;

propagowanie idei ochrony przyrody, środowiska i zdrowego trybu I życia;

rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy przyrodniczej I ekologicznej;

promowanie  i poznawanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy;

popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży humanitarnego stosunku do przyrody i prowadzenie obserwacji przyrodniczych;

prowadzenie akcji informacyjnych, gazetek, wystaw i wycieczek;

wykorzystanie wiedzy o ochronie przyrody w codziennej praktyce.

Opiekun: Barbara Górecka – Szpała

Opis działalności organizacji:

  • Członkowie to uczniowie z klas IV-VI.

  • Od kilku lat nasi członkowie zbierają zużyte baterie i akumulatory przenośne współpracując z Organizacją Odzysku REBA w Warszawie.

W tym roku przystąpiliśmy do Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych i wychowawczych na terytorium Polski pod hasłem „EDUKUJEMY – POMAGAMY” organizowanego przez REBA O.O.S.A w Warszawie.

Z dwóch proponowanych grup konkursowych wybraliśmy kategorię: POMAGAMY – jak szlachetne pszczółki.

Należąc do grupy Wolontariuszy będziemy mogli wesprzeć Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, które ma pod opieką 1455 dzieci.

Konkurs trwa do końca marca 2016 roku.

Członkowie koła uczestniczą w wielu akcjach np.: Ogólnopolska Akcja „Sprzątanie Świata”, „Święto Drzewa, „Dzień Ziemi”, „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”.

Od lat uczestniczymy w konkursach ogólnopolskich I międzyszkolnych o tematyce przyrodniczo – ekologicznej. Są to konkursy wiedzowe, praktyczno- plastyczne oraz plastyczne. Uczniowie otrzymują dyplomy z podziękowaniami, wyróżnienia oraz nagrody .

Jest to duży sukces, który motywuje do dalszej pracy.