Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Logopeda


LOGOPEDA SZKOLNY

Logopeda

mgr Anna Krych

  W naszej szkole prowadzane są zajęcia logopedyczne. Odbywają się one na terenie szkoły, w miarę możliwości „blisko” zajęć lekcyjnych i są bezpłatne. Na początku roku szkolnego przeprowadzane są  przesiewowe badania logopedyczne, które mają na celu ocenę mowy. 

Do zadań logopedy należy:

 

1) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy.

2) Wspieranie działań profilaktycznych, w tym, zakresie nauczycieli.

3) Przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia mowy uczniów.

4) Diagnoza logopedyczna uczniów wyłonionych podczas badań wstępnych.

5) Organizowanie pomocy logopedycznej.

6) Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej.

7) Współpraca terapeutyczna z rodzicami.

8) Kierowanie wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, stomatologii) i dziedzin pokrewnych( psychologii, pedagogiki)

 

Jak przebiega terapia logopedyczna?


Należy sobie zdawać sprawę, iż zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą. Najczęściej terapia trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, a może trwać nawet kilka lat (jeśli u dziecka występuje wiele wad wymowy).
Bardzo dobrze byłoby, gdyby zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu. Konieczna jest dobra współpraca logopedy z rodzicami.
O skuteczności terapii logopedycznej decyduje systematyczność uczęszczania na zajęcia, kontynuacja pracy w domu. Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach.

Dlaczego niektóre dzieci nie mówią poprawnie?


Przyczyną wielu wad wymowy jest wadliwe funkcjonowanie aparatu mownego, np.:

nieprawidłowe oddychanie, trudności z wydobywaniem głosu, mała sprawność ruchowa narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg, zaburzony słuch fonetyczny i fonemowy oraz nieprawidłowy wzór do naśladowania w domu, np. wady wymowy rodziców i opiekunów, naleciałości gwarowe.

Jakie są najczęściej spotykane u dzieci wady wymowy?


Do najczęściej występujących wad wymowy należą:

-sygmatyzm, czyli tzw. seplenienie, które polega na wadliwej realizacji głosek szumiących [sz, ż, cz, dż], syczących [s, z, c, dz] i ciszących [s, ź, ć, dź]

– rotacyzm, czyli tzw. reranie, które charakteryzuje się niewłaściwym wymawianiem głoski [r].

– mowa bezdźwięczna, czyli nieprawidłowa wymowa głosek dźwięcznych

– niepoprawna wymowa głosek: [k], [g], [l].

Jeśli Twoje dziecko mówi niepoprawnie, to nie jest to tylko problem z mówieniem, ale i z uczeniem się. Zaburzona mowa jest też przyczyną wielu niepowodzeń szkolnych (np: trudności w czytaniu i pisaniu, zakłócone kontakty z rówieśnikami). Dziecko z wadą wymowy ma zwykle mnóstwo kompleksów i lęków. Tylko Ty, współpracując z logopedą możesz mu pomóc.
Jeśli dziecko nieprawidłowo mówi, czyli:

  • zamienia głoski;
  • opuszcza głoski na początku i końcu wyrazu;
  • zmienia znaczenie wyrazu;
  • mowa dziecka jest cicha, niewyraźna;
  • występują u dziecka wady narządów artykulacyjnych (zbyt krótkie wędzidełko, za duży język, wady zgryzu, nieprawidłowe uzębienie, rozszczepy podniebienia);
  • nie słyszy;

wówczas nie należy lekceważyć tych zjawisk, tylko możliwie szybko zgłosić się do logopedy!!!

PAMIĘTAJ, IŻ:

 

  • Większość zaburzeń mowy można zlikwidować, bądź złagodzić, jeśli terapia rozpocznie się we wczesnym wieku przedszkolnym.
  • Wszelkie zabawy usprawniające język i mięśnie twarzy ułatwią twemu dziecku prawidłowy rozwój wymowy.