Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Biblioteka


Zapraszam naszej do biblioteki szkolnej. Biblioteka czynna jest codziennie od godz. 10:00 do 13:00. Zachęcamy do wypożyczania lektur jak i wielu innych ciekawych książek.

W bibliotece można zrelaksować się czytając ulubioną książkę, w cichej i przyjemnej atmosferze odrobić lekcje lub uczestniczyć w ciekawychy zajęciach albo po prostu – porozmawiać.

Aktualny wykaz lektur na rok szkolny 2017/2018 – Pobierz

Biblioteka jest tym szczególnym miejscem, w którym spotykają się dwa światy: rzeczywisty i ten, w którym w danej chwili chcemy się znaleźć. Wystarczy otworzyć książkę…

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

  • uczniowie,
  • nauczyciele,
  • inni pracownicy szkoły,

 
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

5. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko na miejscu, a pozostałe książki i czasopisma można wypożyczać do domu.

6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

7. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

8. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

9. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin wypożyczania książek:

1. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek).

2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki lub czasopisma na okres miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

3. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko, nie można przekazywać osobom trzecim.

4. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.

5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek jednorazowo.

6. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.