Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Samorząd uczniowski


Samorząd Uczniowski to każdy uczeń naszej szkoły. Wszyscy zaangażowani i aktywni uczniowie mogą wpłynąć na funkcjonowanie i rozwój szkoły, choćby poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych, artystycznych, organizację drużyny sportowej czy dekorowanie szkoły na rozmaite uroczystości lub zabawy. Przedstawiciele tejże organizacji każdego roku, we wrześniu są wybierani w sposób demokratyczny. To właśnie oni działają w imieniu wszystkich uczniów oraz starają się dbać o ich interesy przez cały rok szkolny. Nad Samorządem Uczniowskim czuwa nauczyciel, który wspiera i niekiedy koordynuje podejmowane aktywności.

Poza wewnątrzszkolnymi działaniami istnieje również wybrana grupa uczniów klasy VI, która wchodzi w skład pocztu sztandarowego. Ich zaszczytnym zadaniem jest reprezentacja szkoły na ważnych uroczystościach i obchodach rocznicowych na terenie miasta Żagań, ale także podczas naszych ważnych szkolnych wydarzeń.

Główne działania Samorządu Uczniowskiego:

  • pomoc w organizacji uroczystości, imprez szkolnych;

  • organizacja małych przedsięwzięć z okazji określonych dni kalendarzowych;

  • dbanie o wizerunek szkoły;

  • przekazywanie uczniom rzetelnych informacji o wydarzeniach szkolnych;

  • zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły;

  • pomoc charytatywna;

  • reprezentowanie szkoły, także poza jej murami.