Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Pracownicy Szkoły


Pracownicy administracji

Anna Traczuk

Dorota Trela

 

Pomoc nauczyciela

Magdalena Bocianiak

 

Pracownicy obsługi

Wojciech Ponorad

Barbara Głód

Wanda Ponorad

Krystyna Majewska