Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Pracownicy Administracji i Obsługi


Pracownicy administracji

Kubalewska Sylwia – ref. administracyjno-kadrowy

Traczuk Anna – główna księgowa

 

Pracownicy obsługi

Hołyńska Anna – pomoc kuchenna

Jakszuk Małgorzata – sprzątaczka

Ponorad Wanda – sprzątaczka

Ponorad Wojciech – woźny, konserwator

Suska Ewelina – pomoc nauczyciela