Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Charakterystyka szkoły (oferta edukacyjna)


„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”

JAN PAWEŁ II

Za słowami Jana Pawła II dążymy do wspomagania rodziców w formowaniu uczciwego I dobrego człowieka, umiejącego żyć z innymi i dla innych.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu jest placówką oświatową z 69-letnim doświadczeniem edukacyjnym, silnie związaną ze środowiskiem lokalnym. Wcześniej była to szkoła niemiecka wybudowana w 1900 r. Obecnie do szkoły uczęszcza 132 uczniów zgrupowanych w 8 oddziałach (kl. I -VI oraz jeden oddział przedszkolny). W szkole uczy 13 nauczycieli ( w tym 1osoba w niepełnym wymiarze godzin). Budynek szkoły jest zlokalizowany w dzielnicy Żagania zwanej „Moczyniem” -osiedlu domków jednorodzinnych, na peryferiach miasta wśród lasów oraz przepływającej rzeki Bóbr. W szkole tworzy się właściwe warunki niezbędne do zapewnienia uczniom komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły, rodziców, wsparciu organu prowadzącego oraz lokalnych instytucji i sponsorów szkoła ma wyremontowane wszystkie pomieszczenia. Szkoła posiada osiem dobrze wyposażonych gabinetów dydaktycznych, salę komputerową, gabinet logopedyczno-terapeutyczny, bibliotekę szkolną ( w godzinach popołudniowych również filię biblioteki miejskiej), gabinet pielęgniarki szkolnej, świetlicę szkolną z salą zabaw, świetlicę socjoterapeutyczną działającą w godzinach popołudniowych przy plebanii, stołówkę, boisko Orlik z pomieszczeniami socjalnymi ( toalety, szatnie prysznice, zaplecze dla animatora), niepełnowymiarową salę gimnastyczną oraz plac zabaw, sieć internetową przewodową i bezprzewodową. Posiada również : imię, sztandar, hymn szkolny, logo szkoły, 2 tablice pamiątkowe Patrona szkoły Jana Pawła II, stroje szkolne absolwenta (togi i birety),stronę internetową szkoły oraz gazetkę szkolną ,,Echo trójki”.

Nasza szkoła zapewnia:

 • Wysoki poziom wiedzy,
 • Doskonałą opiekę,
 • Wielokierunkowy rozwój dziecka uwzględniający jego zainteresowania i potrzeby,
 • Naukę 2 języków obcych –j. angielski-obowiązkowy, j. niemiecki- dodatkowy,
 • Oddziały przedszkolne: 3-4 latki oraz 5-6 latki – (nauka j. angielskiego, rytmika, zajęcia logopedyczne), nauka tańca,
 • Kontakt z uczniami ze szkoły niemieckiej w Ortrand- spotkania dwa razy w roku- współpraca polsko-niemiecka,
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • Zajęcia z uczniem zdolnym,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia korekcyjne, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, wspomagające, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne,
 • Realizację innowacji pedagogicznych,
 • Udział nauczycieli i uczniów w wielu projektach edukacyjnych,
 • Naukę w estetycznych pomieszczeniach wyposażonych w tablice interaktywne,
 • Możliwość otrzymania karty rowerowej,
 • Opiekę świetlicową w szkole, a w godzinach popołudniowych na drugiej świetlicy socjoterapeutycznej przy plebanii,
 • Udział w zajęciach pierwszej pomocy ,, Mały ratowniczek”- otrzymanie certyfikatu na zakończenie nauki w klasie III,
 • Estetyczną stołówkę szkolną,
 • Smaczne, tanie obiady,
 • Bezpłatnie mleko, warzywa i owoce. Udział w programie ,, Szklanka mleka”, ,, Owoce w szkole”.
 • Pomoc uczniom z rodzin potrzebujących pomocy w formie bezpłatnych obiadów, wyprawki szkolnej, stypendiów,
 • Pomoc uczniom zdolnym -stypendia szkolne (stypendia Burmistrza),
 • Korzystanie z boiska Orlik oraz zaplecza sanitarnego (szatnie, toalety, prysznice),
 • Opiekę pielęgniarki szkolnej,
 • Plac zabaw dla najmłodszych,
 • Podmiotowe traktowanie ucznia (klasy liczące od 12-20 uczniów),
 • Korzystanie z profesjonalnego gabinetu logopedyczno-terapeutycznego,

Do tradycji szkoły należy między innymi:

 • coroczny festyn środowiskowy organizowany dla mieszkańców dzielnicy i okolic,
 • udział w licznych konkursach o zasięgu rejonowym, powiatowym , wojewódzkim ,ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
 • obchody Święta Szkoły – Patrona Szkoły ,
 • uroczyste pasowanie na ucznia kl. I,
 • pasowanie na czytelnika ucznia kl. I,
 • organizowanie Dni przeciw przemocy,
 • organizowanie Dni Promocji Zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • uroczyste organizowanie Dni Europejczyka,
 • organizowanie Dni Patriotycznych w szkole,
 • organizowanie Tygodnia Bezpieczeństwa w szkole,
 • organizowanie Dni Sportu Szkolnego,
 • wydawanie biuletynów o szkole,
 • wydawanie gazetki szkolnej,
 • wydawanie kart pocztowych z okazji różnych uroczystości,
 • realizowanie „polityki otwartych drzwi” polegającej na współpracy z Gazetą Regionalną, Gazetą Lubuską, Gościem Niedzielnym, Niedzielą, Radiem Zachód, TVP-Gorzów Wlkp. ( artykuły, nagrania na temat ważniejszych wydarzeń z życia szkoły),
 • obchody „Święta Drzewa” oraz „Dnia Ziemi”,
 • wystawianie sztuk teatralnych -profilaktycznych dla wszystkich szkół żagańskich i przedszkoli,
 • raz w miesiącu koncerty muzyczne w szkole z LBK z Zielonej Góry,
 • udział w zjazdach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II- dyrekcja szkoły była inicjatorką powołania Diecezjalnej Zielonogórsko-Gorzowskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II- jest jej przewodniczącą.
 • udział w konkursach o patronie szkoły,
 • Organizowanie dla wszystkich żagańskich szkół meczu piłki nożnej ,, O przechodni puchar Lolka” –Jana Pawła II.
 • Organizowanie dla wszystkich przedszkoli w mieście rozgrywek wiedzowo-sportowych ,, Trzymaj formę z Kubusiem Puchatkiem”,
 • Organizowanie zielonych szkół-również bezpłatnych,
 • Organizowanie wyjazdów na bezpłatny basen kl. I-VI (nauka pływania od klasy I),
 • Organizowanie wycieczek pieszych, rowerowych, krajowych oraz zagranicznych,
 • Organizowanie w czasie ferii zimowych i wakacji bezpłatnych półkolonii,
 • Uczestniczenie w realizacji projektów unijnych,
 • Uczestniczenie w licznych programach profilaktycznych.

Szkoła posiada liczne certyfikaty i tytuły:

 • Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie –wojewódzki ( szkoła stara się o uzyskanie certyfikatu krajowego),
 • Certyfikat Bezpieczna Szkoła,
 • Certyfikat Szkoła bez Przemocy,
 • Certyfikat Szkoły Społecznie Zaangażowanej,
 • Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie
 • Szkoła Humanitarna,
 • Szkoła Globalna,
 • Szkoła z Tradycją,
 • Kulturalna Szkoła,
 • Szkoła dobrze wychowana,
 • Cyfrowa szkoła,
 • Lepsza szkoła,
 • Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej uczniów,
 • Szkoła Odkrywców Talentów,
 • Szkoła przyjazna dla sześciolatka
 • Certyfikat- Junior Media
 • Szkoła z Prawami Ucznia.
 • Certyfikat –Rozwój Kadr Oświaty
 • Certyfikat Zachowaj Trzeźwy Umysł
 • Certyfikat Bezpieczne wakacje,
 • Certyfikat Szkoły Promującej Historię,
 • Certyfikat ,, Klub Bezpiecznego Puchatka”
 • Certyfikat ,, 5 porcji warzyw, owoców lub soku”,
 • Szkoła w ruchu

Uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych:

 • Szlachetna Paczka,
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • Dzieło Nowego Tysiąclecia-zbiórka papieska,
 • Góra Grosza,
 • Góra Złota,
 • Zbiórka darów dla dzieci z Afganistanu,
 • Adopcja na odległość,
 • Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE,
 • Zbiórka tonerów (komputery za tonery)
 • Zbiórka plastikowych nakrętek, dla dzieci chorych
 • Sprzątanie Świata,
 • Zbiórka makulatury,
 • Pomoc dla dzieci z Afryki,

Od 8 lat szkoła współpracuje ze szkołą Karl – Eduard von Lingenthal Oberschule mit Integrierter Grundschule – Europaschule w Ortrand. Efektem tej współpracy są projekty polsko-niemieckie- PNWM: ,,Poznajemy nasze regiony”, ,, Poznaj podania i legendy ziem pomiędzy Sprewą, Nysą, a Bobrem”, ,,Droga do Zdrowia”, ,,Jak dobrze znasz Europę?”, ,,Z ekologią na Ty”, ,, Zawody dawniej a dziś”. Uczestniczy również w akcji e-Twinning.

Realizuje projekty w ramach Banku Dziecięcych Uśmiechów-Banku Zachodniego WBK –czego efektem jest wzbogacenie bazy szkoły o gabinet logopedyczno-terapeutyczny, liczne pomoce dydaktyczne oraz tablicę interaktywną. Realizowane projekty to: ,, Gabinet radości i przyszłości”, ,, Boże Narodzenie-czas miłości i radości”, ,,Wiem, rozumiem, potrafię”.
W szkole realizowanych jest szereg projektów edukacyjnych ogólnopolskich dotyczących promocji zdrowia , ekologii oraz bezpieczeństwa: program edukacyjny dla kl. I-III „5 porcji warzyw, owoców, soku”, Program „Nie pal przy mnie, proszę” „Trzymaj formę” „Dostrzec innych” „Aktywnie po zdrowie” „Czyste powietrze wokół nas”, HEPS-projekt międzynarodowy. Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, Prawa ucznia w mojej szkole, Eco-szkoła, program Szkoły Promującej zdrowie, Radosny uśmiech ,radosna przyszłość, Tęczowe smaki, Energowładni, Komputery za tonery, Na wszelki wypadek, Bezpieczna zerówka, Moje dziecko idzie do szkoły, Lepsza szkoła.
Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w Ogólnopolskiej Kampanii : ,, Postaw na rodzinę”, ,, Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Za największe zaangażowanie szkoły w życie kulturalne miasta szkoła otrzymała tytuł ,, Kulturalna Szkoła”.

W szkole działają organizacje: LOP oraz PCK. Działa Klub Bezpiecznego Puchatka . Dzięki wsparciu WOŚP szkoła posiada fantomy i pomoce do nauki pierwszej pomocy oraz przeszkoloną kadrę pedagogiczną. Dzięki temu w szkole realizowany jest ,, Mały ratowniczek”. Szkoła realizuje programy ,,Mleko w szkole” oraz ,,Warzywa i owoce w szkole”.

Uczniowie uczestniczą z sukcesami w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych (Trzymaj formę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Matematyka Bez Granic, Kangur i Kangurek, konkurs recytatorski, BRD, PRO-ARTE, turniej wiedzy pożarniczej, konkurs piosenki angielskiej, konkurs grafiki komputerowej, olimpiada wiedzy PCK, Bezpieczna zerówka, W Europie jeździmy bezpiecznie, Rozdźwięki, Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego i wiele innych.

Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska w zakresie wychowania patriotycznego- systematyczna współpraca z Kombatantami i Sybirakami, żywe lekcje historii, udział szkoły w uroczystościach państwowych miasta.
Oferta edukacyjna szkoły jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia i motywację do uczenia się. Badane są potrzeby uczniów i na tej podstawie wprowadza się zmiany w ofercie edukacyjnej oraz metodach prowadzenia zajęć.
Wzbogacana jest oferta zimowego i letniego wypoczynku dzieci ( półkolonie podczas ferii zimowych oraz wakacji). Szkoła jest również organizatorem Zielonych Szkół.
Placówka oferuje zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne i logopedyczne. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań wykorzystując zasoby swoich umiejętności oraz talenty. Prowadzona jest szeroka i zróżnicowana diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów, na bazie której podejmowane są liczne działania. Co roku prowadzone są innowacje pedagogiczne.
Szkoła współpracuje z wieloma podmiotami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszenie Pontyfikatu –Pamiątek Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym, Caritas, Kuria Biskupia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Stowarzyszenie Civilitas w Zielonej Górze, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja Orange, Polska Akcja Humanitarna.
Szkoła należy do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz Diecezjalnej Zielonogórsko-Gorzowskiej Rodziny Szkół , którego założycielem była dyrektor szkoły Pani Danuta Urban. I Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbył się 18 maja 2011r. właśnie na terenie PSP-3 w Żaganiu.
Szkoła była również organizatorem 47 Ogólnopolskiego – Okręgowego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego ,, Od Wadowic do Rzymu”.

Najważniejszym celem szkoły jest dobro ucznia, jego wszechstronny rozwój oraz wspomaganie rodziców w formowaniu uczciwego człowieka umiejącego żyć z innymi i dla innych.
Szkoła zgodnie z założeniami wdrażanej reformy systemu edukacji kreuje nowy kształt szkoły bezpiecznej, przyjaznej, która spełnia oczekiwania klientów szkoły( rodziców, uczniów, nauczycieli) oraz jednoczy ich w osiąganiu wspólnego celu.
Dąży do tego, aby szkoła była szkołą demokratyczną, tzn. taką w której każdy uczeń uczy się zgodnie ze swoimi możliwościami, umiejętnościami i zainteresowaniami.
Jej dewizą jest to, że, troszczy się ona o rozwój indywidualnych możliwości każdego dziecka zgodnie z jego indywidualnymi uwarunkowaniami.