Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Rekrutacja 2022/2023


Informuję, że od dnia 01 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

rocznik 2016 – dzieci 6-letnie

rocznik 2017 – dzieci 5-letnie

rocznik 2018 – dzieci 4-letnie

Dziecko musi być samodzielne: czynności samoobsługowe, dojrzałe emocjonalnie.

Jednocześnie informujemy, iż pierwszeństwo mają dzieci 5,6 letnie.

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej (POBIERZ WNIOSEK, POBIERZ ZAŁĄCZNIK) oraz w sekretariacie szkoły.

Od 21 marca 2022 r. do dnia 04 kwietnia 2022 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

rocznik 2015 – dzieci 7-letnie

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej (POBIERZ) oraz w sekretariacie szkoły.

Szczegóły zasad rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz kl. I dostępne są na stronie Urzędu Miasta Żagań pod linkiem:

https://urzadmiasta.zagan.pl/2022/01/26/zapraszamy-do-zaganskich-szkol-i-przedszkoli/

Deklarujemy, że dziecko zostanie dobrze zaopiekowane przez kompetentnych, doświadczonych pedagogów. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W placówce panuje sprzyjająca nauce i wszechstronnemu rozwojowi ucznia atmosfera. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Szczególna uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa uczniów. Jesteśmy szkołą promującą zdrowe odżywianie. Szkolna świetlica czynna jest od godz. 6.15-16.15. Dzieci zapewnione mają obiady, a w czasie przerw zagwarantowane zabawy na nowo wybudowanym placu rekreacyjnym oraz boisku Orlik. Nasza szkoła to miejsce przyjazne dzieciom.