Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

NAGRODY Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ


We wtorkowe popołudnie w Żagańskim Pałacu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród dyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie było dla burmistrza miasta okazją do podziękowań za trudną i ważną dla naszej społeczności pracę. Wraz z gratulacjami włodarz miasta złożył wszystkim nauczycielom życzenia wielu sukcesów i niegasnącego zapału do pracy z dziećmi i młodzieżą. W ramach niespodzianki zorganizowany został również koncert i słodki poczęstunek. Dziękujemy za pamięć o naszych pedagogach i pracownikach.