Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

JUBILEUSZ 25-LECIA PRACY I PODZIĘKOWANIE


30 sierpnia na zebraniu rady pedagogicznej 25-lecie swojej pracy pedagogicznej obchodziła pani Anna Krych, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki, logopeda. Z tej okazji pani dyrektor Agnieszka Stanisławek w imieniu grona pedagogicznego wręczyła jubilatce pamiątkowy dyplom z podziękowaniami za długoletnią pracę z dziećmi, życząc dalszych sukcesów. Dopełnieniem życzeń były kwiaty. Pani Ania w naszej szkole jest liderką „Szkoły zdrowego żywienia” i inicjatorką wielu wspaniałych przedsięwzięć. Życzymy jej jeszcze wielu lat owocnej pracy z dziećmi.

Podczas tego samego zebrania z gronem pedagogicznym pożegnała się dotychczasowa dyrektor Agnieszka Stanisławek. Dziękując za dwa lata pracy, życzymy powodzenia i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.