Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY „ZARAZIĆ MATEMATYKĄ”


Konkurs „Zarazić Matematyką” ma charakter interdyscyplinarny. Ma na celu popularyzację matematyki i pokazywanie jej obecności w otaczającym nas świecie. Jak również rozbudzanie twórczej inwencji dzieci i młodzieży oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej.

Do reprezentowania naszej szkoły w konkursie zgłosiło się kilku uczniów z klas IV-VII.

Najciekawsze prace przedstawiamy poniżej.