Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW


Od 1 lutego br. uczniowie klas ósmych uczestniczą w konsultacjach, których celem jest  przygotowanie do egzaminu. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy:

– we wtorki na 7. lekcji  z języka polskiego  i matematyki,

– w środy na 1. godzinie lekcyjnej.

Trzeba przyznać, że uczniowie chętnie korzystają z takiej możliwości  usystematyzowania wiedzy przed egzaminem.