Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

OSTATNIE BALE W TYM KARNAWALE


Tym razem klasa II brała udział w zabawie. Były piękne stroje i znakomite nastroje.