Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

NOWOŚCI CZYTELNICZE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE


W ubiegłym roku szkolnym panie bibliotekarki napisały projekt w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Złożenie wniosku poprzedzone zostało konsultacjami z uczniami, rodzicami, nauczycielami i organem prowadzącym, który partycypował w części kosztach. Dzięki tym staraniom szkolna biblioteka otrzymała dotację na zakup  127 nowych książek, których czytelnikami będą wszyscy uczniowie naszej szkoły od najmłodszych po najstarszych. W zbiorze woluminów pojawiły się utwory współczesnych pisarzy, min. Marcina Szczygielskiego, Doroty Terakowskiej, Rafała Kosika.  Chętnych do ich czytania nie brakuje, wśród nich przodują najmłodsi czytelnicy naszej szkoły.