Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

SALA JAK MARZENIE


W naszej szkole właśnie zakończył się remont nowej i nowoczesnej sali do nauki przedmiotów przyrodniczych. Dzięki staraniom pani dyrektor Agnieszki Stanisławek ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pozyskano na wyposażenie sali kwotę 72 678 złotych. Dofinansowanie to pozwoliło wyremontować klasę oraz wyposażyć ją w pomoce dydaktyczne do nauczania chemii, fizyki, biologii, a także geografii w klasach  4-8. Pomoce dydaktyczne zostały wybrane i zakupione w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, tak, by wspomogły proces uczenia się naszych uczniów. Trzeba przyznać, że nasza pracownia jest teraz najnowocześniejsza w mieście, tuż po jej urządzeniu pojawili się w Naszej szkole przedstawiciele Urzędu Miasta, tj. wiceburmistrz Sebastian Kulesza oraz naczelnik Wydziału Oświaty Mariusz Krugły, by osobiście odebrać pracownię.

« 1 z 2 »