Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

ŚWIATEŁKO TYM, KTÓRZY ODESZLI


W ostatnim dniu nauki stacjonarnej w szkole uczniowie klasy trzeciej pod opieką pani Teresy Fajger wybrali się na cmentarz przy miejscowym kościele św. Józefa, gdzie pochowani są mieszkańcy dzielnicy Moczyń. Najpierw zapalili znicze pod krzyżem upamiętniającym wszystkich zmarłych i odmówili modlitwę, a następnie udali się na groby przez nikogo nie odwiedzane. Na końcu przystanęli przy mogile ks. Władysława Kulki, budowniczego kościoła i wieloletniego proboszcza naszej parafii. Należy zaznaczyć, że podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żaganiu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez MEN „Szkoła pamięta”. Podczas godzin wychowawczych rozmawiali o pielęgnowaniu pamięci o przodkach i ludziach, którzy walczyli o polskość.