Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE


Dnia 20 października w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 11 uczniów z klasy V, którzy pozytywnie ukończyli trudny test z wiedzy teoretycznej. W obecności nauczyciela techniki i wychowania fizycznego kandydaci kolejno pokonywali trasę w Miasteczku Ruchu Drogowego. Dzieci musiały wykazać się znajomością znaków drogowych i zasad pierwszeństwa a także praktyczną umiejętnością bezpiecznego poruszania się rowerem.

WSZYSTKIM KTÓRZY ZDALI EGZAMIN GRATULUJEMY!!!