Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

„SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020”


W tym roku już po raz 27 nasza szkoła przystąpiła  do największej  polskiej  akcji ekologicznej: Sprzątanie świata – Polska, która przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.  Koordynatorem przedsięwzięcia  była Fundacja Nasza Ziemia, a finał działań ogłoszono na trzeci weekend września, tj. 18- 20.09.2020 r. 

Uczniowie od najmłodszych po najstarszych już w piątek wyposażeni w rękawiczki  jednorazowe i worki z wielkim zaangażowaniem wyruszyli na tereny przyległe szkole,  by pozbierać śmieci, a że ciągle jest ich sporo, świadczą o tym ilości zgromadzonych odpadów. Okazuje się, że las traktowany jest jak wysypisko, aż trudno zrozumieć, że niektórzy zachowują się tak, jakby  po nich na Ziemi nie miało być już nic.   

Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy dbać. Razem z organizatorami zachęcamy do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych oraz do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe. W dzisiejszych czasach trudno jest wyeliminować plastik z naszego codziennego życia, ale możemy zminimalizować jego szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Zwracając uwagę na oznakowanie opakowań i stosując się do poniższych najważniejszych zasad jesteśmy w stanie poprawić jakość naszego życia:

– przechowuj żywność wykorzystując do tego celu opakowania oznaczone cyfrą 2 (HDPE) oraz 5 (PP), pozostałe plastiki możesz oddać do recyklingu,

 –  nie używaj ponownie butelek PET,

 – nie podgrzewaj w mikrofalówce żywności w opakowaniach zawierających bisfenol (grupa 7), nie wlewaj do nich gorących płynów i nie zmywaj takich opakowań w zmywarce.