Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

„CZYTANIE NA DRUGIE ŚNIADANIE”


Oddział przedszkolny przy PSP nr 3 w Żaganiu wziął udział w realizacji rocznego programu „Czytanie na drugie śniadanie”, zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Program nawiązywał do idei codziennego głośnego czytania dzieciom. Cele programu to: promocja czytelnictwa i wartościowej literatury, rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci, wprowadzanie dzieci w świat literatury.

Nasze działania w tym zakresie były różnorodne. W ramach kształcenia nawyków czytelniczych u przedszkolaków została nawiązana współpraca z wychowawczynią klasy szóstej, której uczniowie, to byli absolwenci oddziału przedszkolnego. Starsi koledzy i koleżanki systematycznie, wg ustalonego harmonogramu odwiedzali dzieci z przedszkola i czytali im wybrane bajki, baśnie i legendy. Podczas tych spotkań czytelniczych wszystkim towarzyszył ulubiony przez dzieci miś Tuliś.

Innym działaniem w zakresie promocji czytelnictwa wśród dzieci była akcja pod hasłem; „Wędrujący osiołek Anatolek”, do której zostali włączeni rodzice. Inspiracją okazała się książeczka pt. „Przygody osiołka Anatolka”, którą wychowawczyni przedszkola przeczytała dzieciom i która bardzo im się spodobała. Maskotka osiołka w „podróżnej walizeczce” odwiedzała przedszkolaki w ich domach. Rodzice mieli za zadanie przeczytać swoim dzieciom wybraną książeczkę, a dzieci wykonywały na jej podstawie ilustracje oraz opowiadały swoim koleżankom i kolegom w przedszkolu jej treść. Podsumowaniem tych działań była „Galeria obrazów”, która została umieszczona w przedszkolnej szatni.

Następnym działaniem w zakresie promocji czytelnictwa wśród przedszkolaków było codzienne czytanie przez wychowawcę ciekawych książeczek pod hasłem „Nie ma dnia bez czytania”.

Odbyły się również dwie akcje czytelnicze:

  1. Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia – dzieci słuchały bajek i wierszyków o różnych misiach oraz wspólnie wykonały pracę plastyczną „Nasz przyjaciel miś”.
  2. Mikołajkowa wizyta w Dziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żagańskim Pałacu Książęcym. Dzieci wysłuchały bajki, czytanej przez panią bibliotekarkę, która przebrana była w strój Mikołaja. Zwiedziły również pomieszczenia biblioteki i zapoznały się z jej zbiorami. Otrzymały także zaproszenie wraz z rodzicami do możliwości wpisu w poczet czytelników.