Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

8 MARCA – DZIEŃ KOBIET


W piątek 6 marca oraz w poniedziałek 9 marca br. dziewczynki z poszczególnych klas zostały obdarowane przez swoich kolegów słodyczami i kwiatami. Oczywiście do kwiatów i słodyczy dołączone zostały piękne życzenia, „bo przecież raz do roku jest taki dzień, który przemija jak piękny sen, wszystkie kobiety, panie i matki, w dniu tym dostają kwiatki…”. Dziękujemy naszym kolegom za pamięć i ciepłe słowa.