Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

75 ROCZNICA WALK O WYZWOLENIE ŻAGANIA I EWAKUACJI WIĘŹNIÓW OBOZÓW JENIECKICH


Dokładnie 16 lutego 1945, po czterech dniach zaciętych walkach oddziały radzieckie zajęły prawobrzeżną stronę miasta. Następnego dnia oddziały niemieckie zagrożone oblężeniem wycofały się z lewobrzeżnej części Żagania. Krwawe walki o Żagań poprzedziła ewakuacja obozów jenieckich Stalagu VIII C, Luft III i Luft IV, dla których tamte boje stały się jednocześnie kresem istnienia.

27 stycznia 1945 roku ewakuowano ponad 10 000 lotników Stalagu Luft 3, a z kolei 8 lutego 1945 roku – jeńców Stalagu VIIIC.

Uroczystości upamiętniające walki o Żagań, miały miejsce na Placu Generała Maczka 14 lutego 2020r.

W tym rocznicowym wydarzeniu udział wzięli między innymi kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji społecznych, instytucji państwowych oraz licznie zgromadzeni uczniowie żagańskich szkół, a także goście i mieszkańcy miasta.

Naszą szkołę reprezentowała pani Dyrektor Agnieszka Stanisławek, poczet sztandarowy oraz uczniowie klasy VII i VIII.