Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA


Od wieków św. Mikołaj 6 grudnia przychodzi do dzieci i nagradza je za dobre sprawowanie.  Święty Mikołaj nie ominął w tym dniu naszej szkoły i przybył do wszystkich, przynosząc nam słodkości i nie tylko. Oczywiście jednym z pytań, które padło było: „Czy byliśmy grzeczni?”  i „Czy uczymy się pilnie?” Zaśpiewaliśmy św. w podziękowaniu za taką hojność i pożegnaliśmy się pięknie. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy.