Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

WYJĄTKOWE ŚWIĘTO


12 listopada 2019 r. uczniowie z klas VI, III i II zaprosili całą społeczność szkolną do wspólnego świętowania Dnia Niepodległości. To był szczególny dzień, w którym mogliśmy wyrazić radość z tego, że żyjemy w wolnym kraju i jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny. Były śpiewy, tańce i recytacje. Nie zabrakło oczywiście miejsca na karty z historii. Całość spotkania nosiła tytuł „Ojczyzna moim domem”. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości: wspomnianym już uczniom, a także paniom Annie Kasprzak, Annie Krych, Danucie Lipiak i czuwającej nad całością Teresie Fajger. Słowa wdzięczności kierujemy także do wszystkich pozostałych osób, które wspierały nas w przygotowaniu sali i sprzętu nagłaśniającego.