Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

NIGDY WIĘCEJ WOJNY


Pod takim właśnie hasłem przebiegały na placu gen. Stanisława Maczkauroczystości związane z obchodami wojewódzkimi 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej w Żaganiu. Nasza szkoła również zaznaczyła swój udział w uroczystościach poprzez obecność sztandaru szkoły i delegacji uczniów oraz nauczycieli, a także pani dyrektor Danuty Urban, która złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem z urnami zawierającymi ziemię z pól bitewnych, w których brali udział Polacy. Jesteśmy winni pamięć i cześć tym, którzy walczyli o naszą wolność. Chwała bohaterom!