Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

SKĄD BIERZE SIĘ WODA W NASZYCH KRANACH?


Na wyjątkową lekcję o tym, skąd bierze się woda w naszych kranach i co dzieje się ze ściekami zaprosił uczniów ŻW i K, czyli Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje. W czwartek 13 czerwca uczniowie odwiedzili ujęcie wody pitnej przy ul. Dworcowej, a później oczyszczalnię ścieków na Gryżycach. Od pracowników Spółki  dowiedzieliśmy się, że woda w żagańskich kranach jest bardzo dobrej jakości. Nasze ujęcie wody jest w pełni skomputeryzowane. Przekonaliśmy się również, czego nie wolno nam wrzucać do kanalizacji, np. nawilżanych chusteczek, ponieważ nie ulegają rozdrobnieniu, a to powoduje awarie.  Nasza biologiczna oczyszczalnia ścieków  sprawia, że do Bobru trafiają oczyszczone ścieki, które nie są zanieczyszczone i nie powodują żadnych zniszczeń w środowisku.   Dziękujemy pracownikom ŻWiK i Panu Prezesowi za ciekawą lekcję i poczęstunek, który czekał na nas w ramach niespodzianki.