Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z PRZYRODY ,,OBSERWUJĘ, WYJAŚNIAM I JUŻ WSZYSTKO WIEM”


Innowacja była realizowana w klasie szóstej. Zgodnie z założeniami została przeprowadzona w II semestrze roku szkolnego 2018/19. Zajęcia związane z realizacją innowacji były przeprowadzane z zastosowaniem metod aktywizujących:

  • ćwiczeniowe- wykonywanie, analizowanie i interpretowanie rysunków, schematów, wykresów, tabel,
  • obserwacyjne- obserwacja okazów naturalnych przyrody ożywionej i nieożywionej, zjawisk fizycznych oraz środków dydaktycznych typu preparaty trwałe, foliogramy,
  • słowne- pogadanka, gry dydaktyczne
  • badawcze- eksperyment i doświadczenie, modelowanie, pomiar z obliczeniem.

Uczniowie pracowali również metodą projektu i w ten sposób powstały prezentacje multimedialne prezentowane i omawiane na forum klasy.

Tematy prezentacji:

– Najbrzydsze zwierzęta świata.

– Najmniejsze zwierzęta świata.

– Największe rośliny świata.

– Najbardziej jadowite zwierzęta na kuli ziemskiej.

 

Link do prezentacji: https://prezi.com/view/iY6vwhRWw6W3JTjm7cXF/

Pliki prezentacji do pobrania:

  1. Prezi.portable-v309
  2. prezi-mac