Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Sukces pierwszaków w Powiatowym Konkursie Logopedycznym


17 maja 2019r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom I Powiatowego Konkursu Logopedycznego „Cyberprzestrzeń rywalem przyjaźni” zorganizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żaganiu. Patronat nad konkursem objęła wicestarosta Anna Michalczuk, która jednocześnie była przewodniczącą jury.

Celem konkursu było rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności oraz wspólna praca logopedy, wychowawcy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

 Nasze pierwszaki odniosły duży  sukces zajmując trzy pierwsze miejsca:

I miejsce – Hania Nieścierowicz,

II miejsce – Natalka Sokołowska,

III miejsce – Lena Rogoż.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe. Dzieci za trud pracy zostały nagrodzone słodkim poczęstunkiem.