Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

„TEATR NA PUDEŁKACH” – projekt edukacyjny


Na lekcjach plastyki w klasach IV-VII realizowano projekt edukacyjny pt.: „Teatr na Pudełkach”.

Teatr na Pudełkach jest nowatorską metodą pracy, która łączy tekst literacki z muzyką poważną. Wspiera rozwój dziecięcej inteligencji językowej, matematycznej, emocjonalnej i twórczej. Zajęcia rozpoczęły się od wysłuchania baśni Ewy Szelburg- Zarembiny „Śniegowa dziewczynka”. W trakcie słuchowiska uczniowie oglądali obrazy przedstawione na dużych sześcianach prezentujące ilustracje do baśni. Obrazy zmieniały się zgodnie z treścią słuchowiska. Następnie, zadaniem uczniów było przygotowanie własnych sześcianów o odpowiednich wymiarach oraz namalowaniu własnych historii, bajek i opowieści. Uczniowie mieli okazję wykazać się wyobraźnią, kreatywnością, umiejętnościami plastycznymi. Projekt zakończył się prezentacją twórczości dzieci.