Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – TERAPIA PRZEZ RUCH I TANIEC – „wytańcz swoje zdrowie i dobre samopoczucie”


Muzyka jest jedną z podstawowych form wyzwalania emocji przez dzieci od najmłodszych lat. Taniec, śpiew, rytmiczny ruch przy muzyce oraz gra na prostych instrumentach, pozwalają dzieciom prawidłowo się rozwijać, a najważniejsze przy tym, że mogą uczyć się przez zabawę.

Ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia z napięć, jest takim środkiem ekspresji, który daje możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji. Dzieci chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju zabawach. Zabawę można określić jako specjalną, naturalną i wrodzoną metodę uczenia się człowieka. W pracy z dziećmi stosuje się wiele twórczych form i metod stymulujących ich rozwój, odkrywających talent i kreatywność myślenia. Wykorzystując taniec i zabawy ze śpiewem w pracy dydaktyczno-wychowawczej można między innymi w sposób naturalny kształcić poczucie rytmu, prawidłową postawę i elastyczność ruchu dzieci. 
Głównym założeniem programu jest obcowanie dzieci z muzyką i tańcem. Program innowacji ma zachęcić uczniów do wyrażania siebie poprzez taniec, który wyrabia w nich poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Daje możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy. Program obejmuje zabawy o charakterze integracyjnym oraz naukę różnych gatunków tańców i jest dostosowany do możliwości dzieci w wieku szkolnym.
Działania wychowawcze oraz swobodny i zabawowy charakter zajęć sprzyja kształtowaniu wyobraźni i postaw twórczych. Uczestnikami programu są uczniowie z klas II-VII. Zajęcia realizowane są od 01.10.2018r do 21.06.2019r.