Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

W HOŁDZIE ZESŁAŃCOM SYBIRU


8 lutego w Sali purpurowej Pałacu Książęcego uczniowie naszej szkoły uczcili  79. rocznicę zsyłki Polaków na Syberię i jednocześnie XXX-lecie Związku Sybiraków Koła nr 9 w Żaganiu.

Najmłodsi swój szacunek i przywiązanie do polskiej tradycji narodowej pokazali w tańcu i piosence. Z kolei starsi uczniowie w programie słowno-muzycznym przypomnieli okrutny czas deportacji, nieludzkiego traktowania, pogardy dla drugiego człowieka. Na koniec najmłodsi uczestnicy uroczystości złożyli na ręce pani Marii Jastrzębskiej, prezes Koła nr 9 podziękowania za obecność na szkolnych uroczystościach i przekazywanie prawdy o tamtych strasznych latach młodemu pokoleniu. Wszystkim Sybirakom, życzymy jeszcze wielu lat w zdrowiu.