Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

OPOWIEŚĆ O KOŚCIELE ŚWIĘTEGO KRZYŻA W ŻAGANIU


Z inicjatywy pani Anny Słowik – wiceprezesa Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich powstała książka dla dzieci pt. „Opowieść o kościele Świętego Krzyża”.

Autorem tekstu tej książki jest nauczycielka wychowania przedszkolnego PSP nr3 Mariola Rulewska, ilustratorem pani Edyta Gardynik, a żagańskie firmy sponsorowały jej wydanie. Książka ta, to opis historycznych faktów i wydarzeń o powstaniu kościoła Świętego Krzyża w Żaganiu w formie dla najmłodszych czytelników.

Książka poszerzyła zbiory szkolnej biblioteki.