Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Innowacja pedagogiczna ,,Mali czytelnicy”


Od II półrocza klasa I realizuje innowację pedagogiczną pt. ,,Mali czytelnicy”.

Głównym celem programu czytelniczego jest to, aby codzienne głośne czytanie dzieciom i zachęcanie do samodzielnego czytania stało się priorytetem w szkole oraz w domach rodzinnych. 

Innowacja ma również rozwijać język, pamięć i wyobraźnię, nauczyć myślenia, poprawić koncentrację , technikę czytania, doskonalić czytanie ze zrozumieniem,  podnieść poziom czytelnictwa, poszerzyć wiedzę ogólną,  kształtować odpowiednie postawy moralne, zapoznać z nowymi, ciekawymi książkami i ich autorami.

 W ramach programu pierwszaki w każdy piątek będą odwiedzać bibliotekę szkolną.

Podczas pierwszej wizyty, pani Jadwiga Gargula opowiedziała dzieciom  jak funkcjonuje biblioteka, przedstawiła księgozbiór, podarowała piękne zakładki. Uczniowie zapoznali się z regulaminem biblioteki.

Dzieci z wielkim zainteresowaniem przeglądały księgozbiór znajdujące się na półkach. Na koniec mogły zabrać do domu swoje pierwsze książeczki wypożyczone w bibliotece szkolnej.