Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Zimowisko „Zimową porą jest wesoło”


W terminie 14 – 18 stycznia 2019r. odbyły się zajęcia w ramach półkolonii. Program zimowiska był realizowany  w Świetlicy Parafialnego Zespołu Caritas oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Żaganiu „Zimową porą jest wesoło”. Brało w nich udział 15 osób. Półkolonia składała się z pięciu podzielonych tematycznie dni, podczas których dzieci uczyły się  zasad savoir vivre, brały  udział w pokazie i nauce udzielania pierwszej pomocy,  warsztatach plastycznych – biżuteria dla babci, zakładka dla dziadka, wykonanie laurki, zajęciach profilaktycznych, które miały na celu ukazanie dzieciom zagrożeń cywilizacyjnych,  warsztatach  kulinarnych – pieczenie i ozdabianie ciasteczek.  Odbyły się również wycieczki: do kina, Straży Pożarnej, na Komendę Policji oraz zwiedzanie Centrum Nauki i Planetarium w Zielonej Górze.