Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

ZBIÓRKA KASZTANÓW


W październiku uczniowie  rywalizowali o to, która z klas nazbiera więcej kasztanów. Dochód ze zbiórki zasili konto klasowe. W tym roku kasztany dobrze obrodziły, dlatego i zbiory okazały się imponujące. Dziękujemy panu Wojtkowi za odbieranie od poszczególnych uczniów kilogramów kasztanów.