Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ


17 października w sali kryształowej Pałacu Książęcego uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 uroczyście ślubowali:

„wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły oraz domu rodzinnego, przysparzać dumy nauczycielom i rodzicom, swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość, być wzorowym Polakiem i godnie służyć Ojczyźnie”.

Słowa ślubowania wypowiedzieli pierwszoklasiści podczas miejskiej uroczystości „Pasowania na pierwszoklasistę” w obecności burmistrza miasta Daniela Marchewki, pani Dyrektor Danuty Urban, a także rodziców. Z chwilą złożenia ślubowania stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Życzymy im sukcesów, pięknych przyjaźni i wielu pozytywnych wrażeń.