Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Sprzątamy świat


21 września uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji Sprzątania Świata. Pod opieką wychowawców uprzątnęliśmy ze śmieci teren w pobliżu szkoły. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem „Akcja segregacja”. Jak się okazuje każdy uczeń od najmłodszego do najstarszego posiadł już wiedzę na temat segregacji odpadów. Umiemy odpady wrzucać do oznaczonych kontenerów. Śmieci jednak w naszym najbliższym środowisku jest bardzo dużo. Ciągle wiele ludzi sadzi, że wywożąc śmieci do lasu, pozbywa się problemu. Niestety musimy wszyscy jeszcze długo się edukować i zmienić nasze przyzwyczajenia w związku z dbaniem o najbliższe środowisko.