Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO


3 września powitaliśmy nowy rok szkolny 2018/19. Uroczystość  odbyła się na dziedzińcu szkoły o godzinie 10.00.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrała pani dyrektor Danuta Urban, która powitała uczniów i rodziców. Szczególnie serdeczne słowa powitania skierowała do pierwszoklasistów, którzy zostali wyczytani po imieniu i przedstawieni całej społeczności szkolnej. Pani dyrektor zapoznała zebranych z priorytetami w polityce oświatowej w nowym roku szkolnym. Najważniejszym z nich jest pierwszy egzamin   ósmoklasistów, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową. Następnie  uczniom i rodzicom zostali przedstawieni wychowawcy poszczególnych klas, którzy po zakończeniu apelu udali się ze swoimi podopiecznymi do gabinetów lekcyjnych, aby zapoznać ich z planem lekcji.

 Życzymy wszystkim uczniom pomyślności oraz wielu osiągnięć i sukcesów w nowym roku szkolnym.