Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA


„Już czas, już czas! Odchodzimy, bo już szkoła wzywa nas!” Właśnie słowa tej piosenki towarzyszyły  dzieciom, które podczas uroczystości 21 czerwca ukończyły  edukację przedszkolną. Tematyka tego pożegnania nawiązywała do naszego miasta Żagań – „małej ojczyzny przedszkolaków” , w związku z tym na tę uroczystość przybyła księżna Żaganna, jaj matka Wanda i oczywiście dziadek Krak. Towarzyszyły im legendarne bobry.

Mali absolwenci odpowiadali na pytania dotyczące Żagania, wiedzy o Polsce, wiedzy matematycznej, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Popisywali się także umiejętnością czytania legendy o powstaniu Żagania i przygotowanych dla nich zadań.

Przyszli pierwszoklasiści zdali egzamin na szóstkę i przystąpili do uroczystego przyrzeczenia. Ważnym wydarzeniem tej uroczystości było również nałożenie przez Kraka, księżną Żaganną i królową Wandę biretów – atrybutów absolwenta.