Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Znam, wiem, potrafię.


Zapraszamy uczniów klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i 4 do udziału w dodatkowych, nieodpłatnych zajęciach dydaktycznych realizowanych w ramach projektu

„Znam, wiem, potrafię – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów PSP3 i PSP4 w Żaganiu” .

Dla uczniów klas IV i V proponujemy:

· zajęcia wyrównawcze z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (grupa 10-osobowa)
· zajęcia rozwijające w ramach Koła Matematycznego (grupa 5 osobowa)
Dla uczniów klas VI proponujemy:

· zajęcia wyrównawcze z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (grupa 10-osobowa)
· zajęcia rozwijające w ramach Koła Młody fizyk i chemik (grupa 5 osobowa)

Uczniowie, którzy wezmą udział w powyższych zajęciach dodatkowo będą mogli skorzystać z konsultacji w ramach opieki pedagogiczno psychologicznej oraz szkolnego ośrodka kariery.

Regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie szkoły. Termin zgłoszenia upływa 30.10.2012r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin_rekrutacji.pdf