Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Podsumowanie 1 semestru


W ostatnim dniu przed feriami zimowymi, 10 lutego odbył się w naszej szkole apel podsumowujący wyniki w nauce i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 2011/2012. Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu szkolnego. Dyrektor szkoły Danuta Urban przedstawiła analizę osiągnięć dydaktycznych i wraz z wychowawcami wręczyła wzorowym uczniom dyplomy. Otrzymali je uczniowie klas IV-VI, którzy osiągnęli wymaganą średnią (4,75) z przedmiotów nauczania oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania. Najwyższą średnią w I półroczu uzyskała uczennica klasy VI Aleksandra Śmieszek. Apel zakończył się przypomnieniem zasad bezpieczeństwa podczas ferii oraz życzeniami miłego i zdrowego wypoczynku.